אימון קיץ יולי 2015
עם לוקה ולדסי אלוף העולם, יולי 2014
אימון קרבות פסח 2013
אימון קיץ יולי 2013 קיבוץ אילון
מחנה אימונים קיץ 2011
מחנה אימונים קיץ 2011
מחנה אימונים קיץ 2010
מחנה אימונים קיץ 2010
מחנה אימונים קיץ 2010