השתלמות עם מאסטר סו דונג צ´ן דצמבר 2011
השתלמות עם שיהאן פונאקושי דאן 9 קיץ  2011
השתלמות עם שיהאן פונאקושי דאן 9 קיץ  2011
השתלמות עם שיהאן פונאקושי דאן 9 קיץ  2011
השתלמות עם שיהאן פונאקושי דאן 9 קיץ  2011
השתלמות עם שיהאן פונאקושי דאן 9 קיץ  2011
השתלמות עם שיהאן פונאקושי דאן 9 קיץ  2011
השתלמות עם שיהאן פונאקושי דאן 9 קיץ  2011
השתלמות עם שיהאן פונאקושי דאן 9 קיץ  2011